Pracownicy Zakładu Historii Sztuki

Dr hab. Barbara Szczypka Gwiazda – kierownik ZHS

Dr Aneta Borowik

Dr Jerzy Gorzelik

Dr Artur Kolbiarz

Dr Marta Ostrowska-Bies

Dr Oskar Rojewski

Dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska

 

 

Wykładowcy spoza Zakładu Historii Sztuki

Dr Paulina Chmielewska

Dr Mirosław Czerwiński

Dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek

Prof. dr hab. Witold Jacyków

Mgr Leszek Jodliński

Prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek

Dr Karol Nabiałek

Mgr Ilona Neffe

Dr Marian Słowicki

Dr Karolina Tomczak

Dr Magdalena Wołek